Herbert Marcuse: Taiteen ikuisuus

JANI VANHALA Herbert Marcusen Taiteen ikuisuus on vahva kannanotto taiteen autonomian puolesta. Teoksen suomennos saapuukin otolliseen aikaan. Marcusen tarjoamalla näkökulmalla on näet potentiaalisesti…

Baudelaire: Pahan kukat

  Salaovia sanomattomaan JANI VANHALA On aika outo ilmiö, miten sitkeästi ihminen onnistuu välttelemään sellaisia asioita, jotka vaikuttavat häneen voimakkaimmin. Kun hiivin eräänä…

Heidegger: Johdatus metafysiikkaan

Miltonlaista tragediaa vai historian dramatisointia? JANI VANHALA Johdatus metafysiikkaan on mielenkiintoinen risteyskohta Heideggerin ajattelun kehityksessä. Se kuuluu olemuksellisesti yhteen kahden Heideggerin samoihin aikoihin…

René Char Hypnoksen muistikirja

Nykyisin vain silmät voivat huutaa. -Toivo ja vastarinta positiivisena nihilisminä JANI VANHALA Hypnoksen muistikirja on teos, jossa väreilee sodan pirstaloiva läsnäolo. Tästä syystä…

Søren Kierkegaard: Eräänlainen kiusaus

Jani Vanhala: ERÄÄNLAINEN EPÄTIETEELLINEN NARAHDUS Harvemmin käy niin, että joutuu narisemaan kirjasta, jonka sisältö on täyttä timanttia. Eräänlaisen kiusauksen lukemisesta jää kuitenkin käteen…

Sofokles: Antigone

Jani Vanhala ANTIGONE JUMALTEN KEINUSSA -Tragedian uudelleentulkinta Antigonen hahmon ontologisen rakentumisen näkökulmasta Klassisten mestariteosten tavoin Sofokleen Antigone tarjoa tulkitsijalleen lähtökohtia enemmän kuin mihin…

Michael White Firenzen Salaliitto

suom. Tommi Uschanov, Gummerus 2008 Jani Vanhala Firenzen salaliitto vie lukijan historiallisesti kahdessa tasossa kulkevan seikkailun pyörteisiin. Medicien ruhtinassuvun hautakappelissa alkaa tapahtua arkeologisten…

Henry Miller Ilmastoitu painajainen

suom. Petri Leppänen,  Sammakko 2007 Jani Vanhala Kubistinen persoona-analyysi otsalohkonsa loukanneesta proosageneraattorista. Miller puhuu kielen kaikissa rekistereissä, mutta kaiken ylenpalttisuuden taustalla vaanii painostava…