James Joyce: Kirjeitä taiteilijatovereille

Kielinero vaihtaa vapaalle JONI NIKKOLA James Joyce oli yksi tärkeimmistä modernin proosan kehitykseen vaikuttaneista kirjailijoista. Hän oli kielen monimerkityksisyyden mestari, joka osasi monta…